Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) je zájmové sdružení právnických osob, které již 17. rokem podporuje rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami měst a obcí.

Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou. Své aktivity zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek.

VIZE

Chceme být vyhledávaným partnerem při tvorbě a realizaci projektů přispívajících ke zvyšování úrovně života v Pardubickém kraji.

POSLÁNÍ

RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje podporu a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti strategického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, které mají vazbu na regionální rozvoj.

Hlavní předmět činnosti

  • koordinace, prosazování a hájení zájmů regionální politiky Pardubického kraje;
  • poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje;
  • podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a vybraných regionálních projektů a Programu rozvoje Pardubického kraje;
  • získávání a využívání tuzemských a zahraničních finančních zdrojů pro regionální rozvoj, ve spolupráci s ostatními regionálními agenturami v ČR podílení se na komplexních úlohách regionálního rozvoje ČR dle zásad Evropské unie;
  • zajišťování zpracování programových dokumentů včetně návrhu konkrétních projektů za kraj v rámci administrace strukturálních fondů EU, případně podobných investičních programů, umístitelných v regionu;
  • organizování odborných akcí, přednášek a seminářů, členství a aktivní účast v tuzemských i mezinárodních organizacích;
  • konzultace, poradenství, řešitelská a expertní činnost, osvětové aktivity a informační servis v médiích a na internetu.Vyrobila ebrana.cz  | Provozováno na redakčním systému Webarchitect